Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz powszechnie użytecznej fundacji.

Co w trawie piszczy -
czyli z życia Koalicji słów kilka…

W numerze tym znajdziecie kilka informacji na temat rolnictwa ekologicznego i jego atutów względem rolnictwa konwen-cjonalnego; czytaj: „sypanego chemią” autorstwa Alexandry Dąbrowskiej, której postać chcemy wam również trochę przybliżyć, opisując ją w kilku zdaniach. Tradycyjnie już znajdziecie rów-nież i w tym numerze relacje doświadczeń naszych Konsultantów z produktami Dr Ratha. Przed-stawimy też historię przygody z medycyną komórkową naszej Infolinerki Barbary Talarek.

Więcej...

Komentarz: Bezpieczeństwo Witamin

Z frekwencją uderzeń zegara prasa wciąż przedstawia bijące na alarm artykuły o niebezpieczeństwie brania witamin, które wyolbrzymiają lub błędnie interpretują różnego rodzaju badania. Z drugiej strony mniej nagłaśniane lub całkiem pomijane są raporty o wielorakich problemach zdrowia związanych z niedoborem witamin jak i imponujących korzyściach dla zdrowia wynikających ze wzbogacania diety w te suplementy.

Więcej...

 

Pytania i odpowiedzi

Medycyna komórkowa

Więcej...

Szansa dla ludzkości!
Koniec strachu
przed rakiem!

Więcej...

Warsztaty Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia

Wrocław – Warszawa – Łódź
Październik 2011

Więcej...

Seminarium w Warszawie

18 października 2010
Więcej...

Osiągnięcia medycyny komórkowej w dziedzinie raka trafiają do Chin

23 - 25 czerwca 2009
Więcej...

Bieżące wiadomości:

4 i 5 kwietnia 2009
Więcej...

Szukamy ludzi takich jak Ty!

więcej...