Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz powszechnie użytecznej fundacji.

Członkostwo

Cieszymy się, że możemy powitać Ciebie w gronie Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia.

Członkostwo jest dobrowolne i bezpłatne, może być anulowane w każdym momencie bez podania powodów, przy czym okres wypowiedzenia wynosi 6 tygodni od zakończenia danego miesiąca. Członkostwo uzyskuje się po wypełnieniu wniosku (dokument zamieszczony obok) i ukończeniu podstawowego kursu medycyny komórkowej.

Szczegółowych informacji udzielą inni członkowie Koalicji Zdrowia w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Jeżeli nie znasz nikogo należącego do organizacji – skontaktuj się z nami!

Telefonicznie: 0031-457-111-116
(od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00)
Faksem: 0031-457-111-119
E-Mail: info@rath-eduserv.com

Adres:
Koalicja Dr Ratha w Obronie Zdrowia
Sourethweg 9
NL-6422 PC Heerlen