Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz powszechnie użytecznej fundacji.

Kurs podstawowy Medycyna Komórkowa

Od doświadczenia do wiedzy

Obok doświadczeń członków Koalicji Zdrowia, wynikających z przyjmowania komórkowych składników odżywczych, o sile sukcesu naszych aktywności decydują przede wszystkim naukowe badania w dziedzinie Medycyny Komórkowej. Skuteczne zaangażowanie, jak również działalność konsultacyjna najwyższej jakości, stawiają wymóg dalszego kształcenia się członków Koalicji.

Podstawowy Kurs Medycyny Komórkowej przekazuje podstawową wiedzę na temat znaczenia mikroelementów dla zdrowia, jak i pracy naszej Koalicji.

Kurs podstawowy Medycyna Komórkowa [PDF, 2.9MB]