Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz powszechnie użytecznej fundacji.

Bieżące wiadomości:

W dniach 4 i 5 kwietnia 2009 r. w Roldux, w Holandii odbyło się „I Międzynarodowe Spotkanie Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 aktywistów, którzy przyjechali na tą konferencję z 16 krajów europejskich (w tym ponad dziesięć osób z Polski), jak również z USA.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Fundacji Zdrowia Dr Ratha i miało na celu opracowanie wspólnych kierunków działań i zacieśnienie współpracy pomiędzy członkami Koalicji działającymi w różnych krajach Europy.

Ta dwudniowa konferencja, poprzedzona była tygodniowym kursem Medycyny Komórkowej, prowadzonym pod auspicjami Centrum Zdrowia i Konferencji w Wittenbergu. Kursy o różnorodnej tematyce były prowadzone przez kierownika tego Centrum - Krystę Rath i przez Heidi Schmitt. Specjalne zajęcia pokrywające najnowsze zagadnienia z dziedziny medycyny komórkowej i funkcji serca i układu krążenia oraz podstaw rozwoju i kontroli raka prowadziła Dr Aleksandra Niedzwiecki na zaproszenie organizatorów tego kursu.

Spotkanie w Roldux miało charakter roboczy i uczestnicy spotkania pracowali w poszczególnych grupach nad różnorodną tematyką, taką jak:

O pracy poszczególnych grup i wnioskach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Szczególnym wydarzeniem drugiego dnia konferencji było wystąpienie polskiego byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - Augusta Kowalczyka (znanego aktora, reżysera i byłego dyrektora Teatru Polskiego). Fundacja Dr Ratha i Fundacja byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu od lat prowadzą ścisłą współpracę (więcej informacji na naszych stronach internetowych). Wystąpienie pana Kowalczyka podkreśliło humanistyczne wartości tkwiące w człowieku, które ujawniały się pomimo obezwładniającego okrucieństwa obozu KL Auschwitz i ryzyka własnego życia przy okazaniu jakiejkolwiek pomocy innemu człowiekowi.

Międzynarodowe spotkanie podsumował Dr Rath inicjując projekt naszej nowej inicjatywy edukacyjnej na łamach internetu: „Światowa Alfabetyzacja Zdrowia“ (WHA - World Health Alphabetization). Podstawę tego projektu stanowi powszechna edukacja w dziedzinie medycyny komórkowej i poznania mechanizmów ochrony naszego zdrowia i życia na skalę globalną. Kurs ten jest dostępny dla wszystkich poprzez Internet, na razie w języku angielskim.

Więcej informacji: www.wha-www.org