Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz powszechnie użytecznej fundacji.

Kurs podstawowy Medycyna Komórkowa


Test końcowy

Prosimy zaznaczyć prawidłową odpowiedź – na jedno pytanie możnę być więcej niż jedna, lub wszystkie prawidłowe odpowiedzi – na zakończenie kliknij „Wyślij“. Jeżeli zdałeś test, wówczas Twoje dane zostaną przekazane Koalicji w Obronie Zdrowia i otrzymasz drogą elektroniczną certyfikat ukończenia kursu w pliku PDF. W przypadku, gdy nie zdałeś testu, możesz go powtórzyć w dowolnym czasie.

Imię
Nazwisko
E-mail
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Jeżeli nie posiadasz numeru klienta, czy konsultanta Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia – nie wypełniaj danego pola.
Numer konsultanta lub klienta
Numer telefonu
Aby mieć pewność, że podany wyżej adres e-mail jest prawidłowy, prosimy podaj go ponownie w tym miejscu.
E-Mail *
 
1. Czym są komórki?
 
2. W których częśeci komórki zachodzi produkcja bioenergii?
 
3. Czym są komórkowe składniki odżywcze?
 
4. Synergia komórkowych składników odżywczych to:
 
5. Chroniczny niedobór komórkowych składników odżywczych:
 
6. Jakim grupom osób zaleca się uzupełnianie diety suplementami?
 
7. Witamina C:
 
8. Medycyna komórkowa:
 
9. Cel Medycyny Komórkowej to:
 
10. Który instytut badawczy odgrywa wiodacą rolę w dziedzinie naturalnego zwalczania raka?
 
11. Czym są enzymy trawiące kolagen?
 
12. Jak można zahamować rozprzestrzenianie się komórek rakowych?
 
13. Kiedy Dr Rath stworzył podstawy przełomu w naturalnym zwalczaniu raka?
 
14. Zawał serca i udar mózgu jako następstwa powstawania złogów miażdżycowych są główną przyczyną zgonów w całej Europie. Dochodzi do nich na skutek:
 
15. Główną przyczyną stale podwyższonego ciśnienia krwi jest:
 
16. Co ma decydujące znaczenie dla zrozumienia powikłań układu krążenia u osób chorych na cukrzycę?
 
17. Które sformułowanie jest poprawne?
 
18. Jakie działanie mają leki przeciwko AIDS?
 
19. Jakie czynniki mają decydujące znaczenie w szerzeniu się AIDS?
 
20. Jak działają witaminy i pozostałe mikroelementy na organizm pacjentów chorych na AIDS?
 
21. Co robi Koalicja w Obronie Zdrowia w biednych rejonach Afryki Południowej?
 
22. Co jest motorem przemysłu farmaceutycznego?
 
23. Jaka jest wysokość miliardowych zysków światowego przemysłu farmaceutycznego związanych z chorobami?
 
24. Jak działa interes związany z chorobami?
 
25. Ile osób choruje w samych tylko Niemczech na skutek poważnych działań niepożądanych preparatów farmaceutycznych?
 
26. Na czym skupiają si badania naszego Instytutu Badawczego?
 
27. Jakie są cele Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia?
 
28. Na jakie cele przekazywane są zyski wypracowane przez Koalicj?