Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz powszechnie użytecznej fundacji.

Korzyści płynące ze stosowania określonych mikroskładników odżywczych przy boreliozie – część I

Według niedawno opublikowanego raportu przez amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), choroby przenoszone przez owady w USA potroiły się między 2004-2016. Kleszcze, komary i pchły są najczęstszymi nosicielami chorób. Te rodzaje gryzących owadów określa się jako wektory. Od 2004 r. w USA odkryto dziewięć dodatkowych chorób przenoszonych przez owady.

W związku ze zmieniającymi się światowymi wzorcami pogodowymi dłuższe gorące sezony letnie są uważane za jedną z głównych przyczyn wzrostu zachorowań na choroby przenoszone przez nosicieli. Ciepła pogoda wpływa na zwyczaje hodowlane, jak również na rozszerzanie się terytoriów komarów, kleszczy i pcheł. Ponadto, coraz częstsze międzykontynentalne podróże i ponowne zalesianie obszarów podmiejskich narażają coraz więcej ludzi na owady i dziką przyrodę przenoszącą te wektory.

Choroby odkleszczowe występują głównie we wschodniej części Stanów Zjednoczonych i na obszarach wzdłuż wybrzeża Pacyfiku i stanowią 3 z 5 przypadków chorób przenoszonych przez owady w USA. Borelioza (znana również jako choroba z Lyme) jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze w USA, powodująca około 30.000-35.000 przypadków rocznie. Jednak aktualne statystyki odzwierciedlają tylko zgłoszone przypadki. Rzeczywiste liczby są uważane za znacznie wyższe ze względu na często błędnie rozpoznanie choroby i mogą być wynosić nawet 300.000 przypadków.

Borelioza objawia się jako choroba powodująca zapalenie w organizmie, która może wpływać na wiele narządów. We wczesnym stadium choroby, borelioza atakuje głównie skórę. W późniejszych stadiach (rozsianych i/lub uporczywych) zapalenie rozprzestrzenia się na stawy, układ nerwowy i, w mniejszym stopniu, serce, mięśnie lub inne narządy.

Przeniesienie boreliozy na człowieka odbywa się poprzez kleszcze, które żywią się krwią wysysaną od ludzi i zwierząt. Kleszcz zostaje zainfekowany przez bakterie z rodzaju Borrelia z zainfekowanego żywiciela, który może być zwierzęciem lub człowiekiem. Borrelia sp. występuje w trzech postaciach morfologicznych, które są: aktywnymi formami zwanymi krętkami; oraz utajonymi formami zwanymi formami zaokrąglonymi i biofilmem. Te formy morfologiczne umożliwiają przetrwanie i zmianę bakterii nawet w nieprzyjaznym środowisku.

Istnieje powszechne przekonanie, że pacjenci leczeni antybiotykami we wczesnych stadiach boreliozy mogą szybko i całkowicie wyzdrowieć, a późniejsze stadia choroby mogą być skutecznie leczone, chociaż powrót do zdrowia jest wolniejszy. Jednak w rzeczywistości około 10-20% (a nawet do 50%) pacjentów stosujących odpowiednie leczenie antybiotykami może napotkać znaczące, utrzymujące się lub nawracające objawy choroby z Lyme, takie jak bóle stawów i/lub bóle mięśni i zmęczenie. Objawy mogą utrzymywać się przez miesiące lub nawet lata, obniżając jakość życia pacjenta i utrudniając dalsze leczenie. Długotrwałe leczenie antybiotykami często wiąże się z poważnymi skutkami niepożądanymi i nie jest zalecane przez wielu lekarzy. Fakt, że te zabiegi nie zapobiegają ponownemu wystąpieniu choroby, wskazuje, że antybiotyki nie mogą skutecznie eliminować lub unieszczkodliwiać tych bakterii w organizmie.

Naukowcy z Instytutu Badawczego Dr Ratha przetestowali 45 naturalnych związków przeciwko dwóm gatunkom bakterii Borrelia*: Borrelia burgdorferi sensu stricto (patogen wywołujący chorobę z Lyme w USA) i Borrelia garinii (patogen wywołujący boreliozę w Europie). W badaniach uwzględniono wszystkie formy morfologiczne dwóch gatunków Borrelia. Wyniki wykazały, że wszystkie badane związki hamowały wzrost bakterii krętków. Najskuteczniejszymi substancjami powodującymi śmierć utajonych zaokrąglonych form Borrelia były kwas cis-2-dekenowy, kwas rozmarynowy, bajkalina, monolauryna, luteolina i wodorosty (jod). Pięć ze związków, bajkaleina, luteolina, monolauryna, kwas cis-2-dekenowy i wodorosty (jod), może również zmniejszyć kolonie biofilmopodobne utworzone przez Borrelia burgdorferi, chociaż tylko bajkalina i monolauryna mogą zmniejszać tworzenie biofilmu przez Borrelia garinii.

Ze względu na często błędne rozpoznanie lub późną diagnozę, choroby takie jak borelioza mogą gnębić pacjentów i ich rodziny, powodując znaczne cierpienie przed leczeniem. Naukowcy z Instytutu Badawczego dr Ratha kontynuują badania nad bezpiecznymi i skutecznymi metodami walki z boreliozą.

*A Goc, et al., Journal of Applied Microbiology 2015, 119: 1561-1572