Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz powszechnie użytecznej fundacji.

Korzyści z mikroskładników odżywczych w procesie gojenia się ran

Każdy z nas doświadczył ran po doznanych urazach lub operacjach. U zdrowego człowieka większość ran goi się w sposób naturalny. Rana, która po okresie dwóch tygodni nie goi się lub nie wykazuje oznak gojenia jest uważana za ranę wolno gojącą się lub ranę przewlekłą i wymaga specjalistycznego leczenia, które ma zapobiec infekcjom i dalszym powikłaniom oraz przyspieszyć proces gojenia.

Problem przewlekłych ran staje się cichą epidemią. Szacuje się, że około dwóch procent ludności w krajach rozwijających się przynajmniej raz w ciągu swojego życia doświadczy przewlekłej lub wolno gojącej się rany. Pozostawienie jej nieleczonej może prowadzić do amputacji kończyny lub innych poważnych powikłań związanych z rozległym zakażeniem, a w skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do śmierci. W samych tylko Stanach Zjednoczonych 6,5 mln osób jest leczonych z powodu przewlekłych ran i szacuje się, że liczba ta wzrośnie z powodu starzenia się populacji. Według obecnych szacunków na leczenie przewlekłych ran co roku wydaje się ponad 25 miliardów dolarów.

Do czynników zwiększających prawdopodobieństwo powolnego gojenia się ran zaliczmy otyłość, stres, brak ruchu, osłabiony układ odpornościowy, cukrzycę, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu. Wiele leków farmaceutycznych, często przepisywanych w tej fazie, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki przeciwbólowe i sterydy, zmniejszają szanse na późniejsze efektywne leczenie. Większości z tych wymienionych czynników ryzyka można uniknąć poprzez proste zmiany w stylu życia, co zmniejsza tym samym szanse na rozwój przewlekłych ran. W leczeniu tej epidemii należy również uwzględnić suplementację mikroskładnikami odżywczymi. Już na początku XX w. udowodniono, że niedobór mikroelementów, zwłaszcza witaminy C, znacznie wydłuża proces gojenia się ran i powrotu do zdrowia po operacji. Niestety, wiedza ta nadal nie jest powszechnie stosowana w praktyce.

Wymagania metaboliczne organizmu znacznie wzrastają podczas procesu gojenia się ran, a istniejący już wcześniej niedobór mikroskładników będzie się w tym okresie jeszcze bardziej uwidaczniał. W fazie rekonwalescencji u pacjentów z poważnymi ranami, poziom witaminy C spada do niebezpiecznego poziomu porównywalnego do tego u chorych na szkorbut, co dobitnie wskazuje na fakt, że wymagana jest suplementacja mikroskładnikami w dużych dawkach. Proces tworzenia nowej skóry, mięśni, kości i innych składników tkanki łącznej pozostaje spowolniony bez dodatkowego zaopatrzenia w witaminę C. Włókna kolagenowe są budulcem tkanki łącznej i tworzą bazę do jej regeneracji. Tworzenie silnego kolagenu wymaga ciągłego dostarczania nie tylko witaminy C, ale również innych mikroelementów działających w synergii, w tym aminokwasów lizyny, proliny, argininy, jak również witamin B, E, A i minerałów. Bez tych mikroskładników nowo powstająca tkanka łączna, która tworzy się pomiędzy komórkami i w pobliżu powierzchni rany, będzie słaba lub w ogóle nie powstanie.

W fazie gojenia i rekonwalescencji nasz organizm wykorzystuje mikroelementy w znacznie większej ilości niż w innych przypadkach. Niestety fakt ten pozostaje zaniedbany podczas leczenia i pielęgnacji przewlekłych ran. Dodatkowa suplementacja może w prosty sposób przyspieszyć proces rekonwalescencji w celu szybszego gojenia nacięć, oparzeń, złamań i chirurgicznie uszkodzonych tkanek bez kosztownego leczenia, które niosą ze sobą leki farmakologiczne ze swoimi skutkami ubocznymi.