Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz powszechnie użytecznej fundacji.

Witaminy: Wybór suplementów diety

Około połowa populacji krajów zachodnich codziennie przyjmuje różnego rodzaju suplementy diety. Do ich popularności przyczynia się w dużym stopniu rosnąca świadomość konsumentów na temat ogólnego stanu zdrowia. Globalny rynek suplementów szacowany jest na 82 mld USD, a w samych tyko Stanach Zjednoczonych przeznacza się na ten cel 37 mld USD rocznie.

W obliczu niezliczonej ilości alternatyw serwowanych przez światowy rynek, wybór odpowiednich suplementów może być trudny. Rzadko zdarza się, że konsumenci otrzymują wystarczające informacje naukowe, na których mogliby oprzeć swoje decyzje, dlatego zazwyczaj polegają jedynie na materiałach reklamowych producentów.

Istnieje wiele nieporozumień na temat suplementów diety z powodu kontrowersyjnych informacji przedstawianych zarówno środowisku medycznemu jak i konsumentom, zwłaszcza jeśli chodzi o tak poważny problem zdrowotny jakim są nowotwory. Około 80-90% pacjentów chorych na raka przyjmuje jakąś formę suplementów, a większość z nich przyjmuje przypadkowe połączenie różnych produktów, nie wiedząc o ich skuteczności działania i wzajemnych interakcjach.

Najpopularniejsze  suplementy zawierają najczęściej jedynie pojedyncze składniki, do których zaliczamy witaminy, ekstrakty roślinne, jak np.: ekstrakt z zielonej herbaty lub kurkumina, albo są to przypadkowe kombinacje różnych mikroskładników. Większość formuł zawierających wiele mikroelementów i ekstraktów roślinnych nie ma wyraźnie określonych kryteriów wyboru tych składników. Niewiele uwagi poświęca się również ich połączeniu w różnych dawkach. Nie bada się czy takie kombinacje działają synergistycznie, co jest niezwykle ważne bowiem pewne składniki mogą równoważyć działanie innych w organizmie. Jeżeli padają jakieś stwierdzenia,  to są one poparte ogólnymi wynikami z opublikowanych badań przeprowadzonych przez osoby trzecie i najczęściej są związane  z poszczególnymi składnikami a nie z ich kombinacją. Ostateczny nacisk kładziony jest bowiem na zysk, a nie na zdrowie konsumenta.

Instytut Badawczy dr. Ratha prowadzi badania naukowe w dziedzinie zdrowia naturalnego, które stanowią podstawę naukową do opracowania unikalnych formuł mikroelementów opartych na zasadzie synergii. Biorąc pod uwagę dezorientację konsumentów co do skuteczności różnych suplementów, przeprowadziliśmy badanie porównujące efekty działania różnych produktów i ich wpływu na wzrost komórek nowotworowych. W jednej z wcześniejszych publikacji przedstawiliśmy jedno z takich porównań, wykazujące znaczne różnice w skuteczności różnych suplementów w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

W naszym niedawno opublikowanym badaniu* porównaliśmy skuteczność różnych suplementów diety na wzrost komórek nowotworowych (czerniaka i raka wątroby) oraz  komórek zdrowych. Wykorzystaliśmy kilka popularnych na rynku europejskim suplementów diety oraz opracowaną przez naszych naukowców formułę składników odżywczych opartą na synergii. Wyniki potwierdziły, że kombinacja synergistyczna była prawie w 100 % skuteczna w hamowaniu wzrostu komórek czerniaka. W przeciwieństwie do tego, pięć z sześciu produktów porównawczych zwiększyło wzrost komórek czerniaka i stymulowały one wzrost komórek rakowych o średnio 109%. Aby dowiedzieć się, czy ten efekt ograniczał się wyłącznie do jednego konkretnego typu nowotworu, zbadaliśmy również działanie produktów na komórki raka wątroby. Podobnie jak w przypadku czerniaka, kombinacja synergiczna wykazała działanie hamujące, natomiast  produkty porównawcze wykazały działanie stymulujące na rozwój komórek nowotworowych. W porównaniu do ludzkich fibroblastów skóry, formuła synergistyczna działała stymulująco na ich wzrost (10-50%), podczas gdy produkty porównawcze hamowały wzrost komórek skóry średnio o 20%.

Suplementy diety, choć nie są lekami na raka, to przynoszą nam wiele korzyści, między innymi wspomagając układ odpornościowy, zmniejszając szkody spowodowane działaniem wolnych rodników i poprawiając ogólny stan zdrowia. Świadomy konsument przyjmuje suplementy w nadziei, że te pomogą mu zachować zdrowie. Dlatego tak ważne jest, aby znać podstawy naukowe i skuteczność zażywanych produktów.

M Chatterjee, et al., Journal of Cellular Medicine and Natural Health, 2017